Object Oriented Principles And Design Patterns

Yazılım uzmanlarının belirli bilgi birikimi ve tecrübeyi elde ettikten sonra yaşadığı, “Yazdığım kod tekrar kullanılabilir mi? “, “Kendini tekrar etmeyen ve esnek kod blokları oluşturabildim mi ?”, “Bu yazdığım kodu ben veya takım arkadaşlarım ileride sorunsuz kullanabilir mi ?” gibi handikapları tamamen ortadan kaldıran, hangi durumda hangi prensiplerin veya tasarım kalıplarının uygulanması gerektiğini anlatan ileri seviye yazılım eğitimidir. Bu eğitimde SOLID Prensipleri, GoF Tasarım Desenleri ve daha bir çok dünya çapında genel kabul gören kod pratikleri derinlemesine işlenmektedir.

OOP Kavramları
 • Kalıtım, Polimorfizm, Compositon
 • Temel OOP Terimlerinin Anlaşılması (is-a ve has-a ikişkileri)
 • OOP Mimarilerinin Başarısı
 • Nesne ve Sınıf Kavramları
OOP Principles (Nesne Yönelimli Programlama Disiplinleri)
 • Single Responsibility Principle
 • Open Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Dependency Inversion Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Reuse Release Equivalency Principle
 • Common Closure Principle
 • Common Reuse Principle
 • Acyclic Dependencies Principle
 • Stable Dependencies Principle
 • Stable Abstractions Principle
C# ile Tasarım Desenleri (Design Patterns)
 • Pattern ve Anti Pattern Kavramları
 • Çeşitli Pattern Tanımları
 • GoF (Gangs of Four) Desenleri
 • Creational Patterns (Örneklerle)
  • Abstract Factory
  • Builder
  • Factory Method
  • Prototype
 • Behavioral Patterns (Örneklerle)
  • Chain of responsibility
  • Command
  • Interpreter
  • Iterator
  • Mediator
  • Memento
  • Observer
  • State
  • Strategy
  • Template method
  • Visitor
 • Structural Patterns (Örneklerle)
  • Adapter
  • Bridge
  • Composite
  • Decorator
  • Façade
  • Flyweight
  • Proxy
 • Diğer Sık Kullanılan Desenler
  • MVC (Model View Controller) vs

Toplam Saat :

11 Saat