Enterprise Design Patterns And Architecture

Yazılım geliştirme aşamalarında genel kabul gören Nesne Yönelimli Programlama (OOP), Görsel Modelleme Dili (UML) ve Kurumsal Tasarım Desenleri (EDP) yaklaşımlarını bir araya getirerek orta ve büyük ölçekli projlerde, ilk kurulum aşamasından başlayarak, veri, güvenlik, hata yönetimi ve bir çok konunun detaylı olarak işlendiği ileri seviye bir yazılım mimarisi eğitimidir.

Genişleyebilir (Plug-In) Mimariler
 • Reflection Mimarisi
 • Çalışma Zamanı Tip Ayrımı (RTTI)
 • Dynamic Assembly
 • Şablon Tip Mimarisi
Katmanlı Mimariler (Layering)
 • Katman Mantığı (n-Katman?)
 • Katmanlar Arası Mesajlaşma
 • Event ve Delegasyonlar
 Domain Design Teknikleri
 • İş Katmanı Modelleme
 • İş Katmanlarında Transaction Mantığı
 • Domain Modelleme'de Enterprise Pattern
Veri Erişim Katmanı Tasarım Teknikleri (Data Layer)
 • Veritabanı bağımsız veri erişim yapısı geliştirmek
 • Connection Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?
 • Transaction Yönetimi (Transaction Stack Mantığı)
 • Concurrency(Aynı anda erişim) Modelleme
 • Concurrency Tasarım Kalıpları
 • Veri Izolasyon Seviyeleri
Entity Modeli ve ORM Mimarisi
 • Nesne ve İlişkisel Ver Modeli Kurmak
 • "Foreign Key Mapping" Yapmak
 • Identity Mapping
 • CRUD Fonksiyonları ve Entity Modeli
 • Lazy Load ve Entity Transaction Stack Mantığı
 • Entity Serialization
 • Entity Inheritance
Sunum (Presentation) ve Control Katmanları
 • Control Katmanı Amacı
 • Ajax Patterns
 • Model View Controller Yapıları
 • Page Controller ve Front Controller Yapısı
Exception Yönetim Mimarisi (Best Practices)

Session ve Cache Tasarımı

Güvenlik ve Rol Yönetimi

Logging & Tracing Altyapıları ve Tasarıma Yönelik Birçok Alt Konu

Toplam Saat :

30 Saat